Editörler ve Kurullar

İlgili temanın ilk çağrı metninin ilan edildiği dönemdeki unvan ve soyadı bazlı alfabetik sıralama dikkate alınmıştır.

Sayı 10: “Sağlık”: Hak, Kâr, İktidar
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Osman Elbek
Bilim Kurulu Üyeleri: Aslı Odman, Bülent Şık, Emin Baki Adaş, Fatih Artvinli, Ferda Keskin, Feride Aksu Tanık, Fuat Ercan, Gülsüm Kav, Kayıhan Pala, Murat Arpacı, Osman Elbek, Özen B. Demir, Tayfun Atay, Temmuz Gönç Şavran, Yasemin Giritli İnceoğlu, Yeşim Yasin, Yücel Demirer.

Sayı 9: Yapay Zekâ
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Erhan Demircioğlu
Bilim Kurulu Üyeleri: Ethem Alpaydın, Cem Bozşahin, Mehmet Hilmi Demir, Selçuk Artut, Engin Aslan, Tolga Esat Özkurt, Çetin Türkyılmaz, Sanem Sarıel Uzer, Aziz Fevzi Zambak, Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu, Ayşe Uslu, Başak Ozan Özparlak.

Sayı 8: Dinin Geleceği
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Ayşe Çavdar, Volkan Ertit
Bilim Kurulu Üyeleri: Tansu Açık, Bahattin Akşit, Recep Alpyağıl, Tayfun Amman, Tayfun Atay, Abdullah Kaygı, Asım Cüneyd Köksal, Ural Alp Manço, Nebi Mehdiyev, Mustafa Öztürk, Mücahit Bilici, Osman Zahid Çifçi, Mustafa Şen, Çetin Türkyılmaz, Meral Salman Yıkmış, Ayşe Çavdar.

Sayı 7: Posthümanizm
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Çağdaş Dedeoğlu
Bilim Kurulu Üyeleri: Nesrin Algan, Betül Çotuksöken, Serpil Opperman, Kaan H. Ökten, Ayten Alkan, Ömer Faik Anlı, Aysel Demir, Ebru Yetişkin, Erdal Yıldız, Bengi Akbulut, Sinan Akıllı, Jale Özata-Dirlikyapan, Muharrem Tütüncü, Başak Ağın, Hasan Aksakal, Fatma Aykanat, Can Batukan, Selcen Küçüküstel, Melike Şahinol, Yunus Tunçel, Ethemcan Turhan, Sezai Ozan Zeybek.

Sayı 6: Immanuel Kant
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Çetin Türkyılmaz
Bilim Kurulu Üyeleri: Ahmet Ayhan Çitil, Betül Çotuksöken, Hakan Çörekçioğlu, Doğan Göçmen, Hasan Bülent Gözkân, Mehmet Günenç, Abdullah Kaygı, Taşkıner Ketenci, Kaan H. Ökten, Nebil Reyhani, Harun Tepe, Lale Levin Basut, Elif Çırakman, Özlem Duva Kaya, Aliye Karabük Kovanlıkaya, Toros Güneş Esgün, Saniye Vatansever.

Sayı 5: Göç Meselesi
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: İbrahim Sirkeci
Bilim Kurulu Üyeleri: Ayhan Kaya, Buket Ayşegül Özbakır, İbrahim Sirkeci, Ali Tilbe, Bayram Ünal, Bahar Başer, Tuncay Bilecen, Vildan Mahmutoğlu, Deniz Ş. Sert, Mustafa Murat Yüceşahin, Armağan Teke Lloyd, Fulya Memişoğlu, K. Onur Unutulmaz, Gül İnce Beqo, Emre Eren Korkmaz.

Sayı 4: Post-Truth Çağı
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Yalın Alpay
Bilim Kurulu Üyeleri: Ali Akay, Emre Erdoğan, Serhat Güvenç, Ahmet Kasım Han, Nazile Kalaycı, Ahmet Şimşek, Aslı Tunç, Ece Ceylan Baba, Emrah Safa Gürkan, Burak Özçetin, Zeynep Uysal, Sarphan Uzunoğlu.

Sayı 3: Alain Badiou
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Mustafa Demirtaş
Bilim Kurulu Üyeleri: Çetin Balanuye, Mahmut Mutman, Ali Utku, Umut Tümay Arslan, Bora Erdağı, Çetin Türkyılmaz, Özlem Avcı Aksoy, Hakan Atay, Ömür Birler, Mustafa Demirtaş, Levent Kavas, Özgür Soysal, Duygu Türk Karahanoğulları, Utku Özmakas, P. Burcu Yalım.

Sayı 2: Edebiyat, Teori ve Eleştiri
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: Gökhan Yavuz Demir
Bilim Kurulu Üyeleri: Cemal Bâli Akal, Nevzat Kaya, Jale Parla, Seval Şahin, İbrahim Şahin, Ali Utku, Özlem Uzundemir, Zeynep Dörtok Abacı, Halim Kara, Jale Özata Dirlikyapan, Sema Zafer Sümer, Mehmet Fatih Uslu, Aylin Alkaç.

Sayı 1: Hukuk Düşüncesi
Genel Yayın Yönetmeni: Talha Dereci
Sayı Editörü: O. Vahdet İşsevenler
Bilim Kurulu Üyeleri: Şefik Taylan Akman, Nihat Bulut, Can Canpolat, Mustafa Erdoğan, Sercan Gürler, Yasemin Işıktaç, O. Vahdet İşsevenler, Sevtap Metin, Şule Şahin Ceylan, Galip Engin Şimşek, İlker Tepe, Engin Topuzkanamış, Ahmet Ulvi Türkbağ, Saim Üye, Ülker Yükselbaba, Solmaz Zelyüt.