Dergi Hakkında - Pasajlar Dergisi

Dergi Hakkında

İmtiyaz Sahibi
Enormis Yayınları adına
Lignor Kültür Sanat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mersis No: 0608131829600001
Vergi No: 6081318296 (Çankaya V.D.)
Ticaret Sicil No: 455638 (Ankara Ticaret Odası)
Sertifika No: 49776

Genel Yayın Yönetmeni &
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Talha Dereci

Yayın – Danışma Kurulu
Oğuz Adanır, Mücahit Bilici, Nilgün Çelebi, Mustafa Erdoğan, Ferhat Kentel, Neşe Özgen, Ali Yaşar Sarıbay, İbrahim Sirkeci, Özgür Taburoğlu, Çetin Türkyılmaz, Ali Utku.

Basım Bilgisi
Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan, yerel süreli, hakemli yayın.
ISSN: 2667-4181

Dağıtım