Dergi Hakkında

İmtiyaz Sahibi
Enormis Yayınları adına
Lignor Kültür Sanat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mersis No: 0608131829600001
Sertifika No: 49776

Genel Yayın Yönetmeni &
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Talha Dereci

Yayın – Danışma Kurulu
Tansu Açık, Başak Ağın, Mücahit Bilici, Nilgün Çelebi, Çağdaş Dedeoğlu, Mustafa Erdoğan, Cemal Güzel, Ferhat Kentel, Kaan H. Ökten, Neşe Özgen, Ergi Deniz Özsoy, İbrahim Sirkeci, Özgür Taburoğlu, Çetin Türkyılmaz, Aziz Fevzi Zambak.

Basım Bilgisi
Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan, yerel süreli, hakemli yayın.
ISSN: 2667-4181

Dağıtım