Gelecek Sayılar

 • Sayı 11 – Evrim
  Sayı Editörü: Ergi Deniz Özsoy
 • Sayı 12 – Transhümanizm
  Sayı Editörü: Ahmet Dağ
 • Sayı 13 – Klinik Felsefe
  Sayı Editörü: Alper Hasanoğlu
 • Sayı 14 – Antroposen Çağı
  Sayı Editörü: Serpil Oppermann